Anatomi-Bog 1

Anatomi  Bog 1


Arbejdsbog 1 - bevægeapparatets anatomi Spiralryg - 334 sider 

AnatomyBooks - Anatomi.dk

ISBN: 978-87-970811-2-9

Pris 395 kr. incl moms

(excl. forsendelse 75 kr.)

Arbejdsbog 1

Arbejdsbøger i bevægeapparatets anatomi.
Anatomi Bog 1 og 2 er målrettet fysio-og ergoterapeutuddannelsen


Er målrettet undervisning i bevægeapparatet for bacheloruddannelserne fysioterapeut- ergoterapeut, sygeplejerske, tandplejer, samt idræt. Arbejdsbøgernes opbygning gør det muligt at udvælge det stof, der er relevant ved de enkelte uddannelser.


Arbejdsbog 1 med fokus på Almen Anatomi og Regionær Anatomi.

Basal gennemgang af Almen anatomi. Detaljeret gennemgang af Skulderens og armens anatomi, samt brystvæg og overfladiske rygmuskler. Suppleret med mulighed for indtegning og test af den tilegnede viden. 
Stukturlisterne inden for de forskellige emneområder giver dig mulighed for et overblik over de anatomiske detaljer, og en mulighed for at markere de strukturer, der skal lægges særligt vægt på.    


Emnerne er opstillet systematisk, så du ikke skal bruge unødig tid på at lede, og med vægt på det visuelle. Store tydelige illustrationer, hvor der ikke som i traditionelle lærebøger er forsøgt presset for mange informationer ind i én illustration for at spare plads.  


Jan HejleUndervisningstandlæge, IOOS - Health - Aarhus Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet -Københavns Universitet

Underviser i anatomi, fysiologi, farmakologi og mikrobiologi.


Mangeårig holdunderviser i makroskopisk anatomi ved medicinstudiet, Aarhus Universitet.

samt lektor i anatomi ved Fysio- og ergoterapeutskolen i Aarhus.
Del af Censorkorps Medicinstudiet (Anatomi/Histologi), samt
Del af Censorkorpset Odontologi (Anatomi, Oral Mikrobiologi mm)

Illustrator af Bevægeapparatets Anatomi, Finn Bojsen-Møller, Jan Hejle, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B. Simonsen, Munksgaard, 13. udgave - 2014.


Opslag fra Bog 1


Bog 1 - Almen Anatomi og Regionær Anatomi.


Basal gennemgang af Almen anatomi.
Detaljeret gennemgang af Skulderens og armens anatomi, samt brystvæg og overfladiske rygmuskler.


Anatomien bliver gennemgået ved brug af illustrationer, der er en kombination af detaljerede billeder
af skeletdele med tydelige skeletstrukturerne i forskellige vinkler.
Modelbilleder af mand og kvinde.
Tegnede illustrationer, samt dissektionspræparater.
Kombineret med mulighed for at tegne ind og løse opgaver.
Bogen er efter ønske fra undervisere og studerende forsynet med spiralryg, så bogen kan ligge opslået,
og papirtypen er valgt, så den er egnet til indtegning og noteskrivning.