Anatomi-Basis

Anatomi  Basis


Arbejdsbog  - Almen anatomi
Hardcover - 169 sider - garnhæftet.

AnatomyBooks - Anatomi.dk

ISBN: 978-87-970811-0-5

Pris 295 kr.
(excl. forsendelse 75 kr.)


Arbejdsbog Basis
Obs. Denne bog er også en del af Arbejdsbog 1 -
De to bøger bør derfor ikke købes sammen.
Almen del  i bevægeapparatets anatomi.


Er målrettet undervisning i bevægeapparatet for medicinstuderende, tandlægestuderende,bacheloruddannelserne fysioterapeut- ergoterapeut, sygeplejerske, tandplejer, samt idræt. Arbejdsbøgernes opbygning gør det muligt at udvælge det stof, der er relevant ved de enkelte uddannelser.


Arbejdsbog Basis med fokus på Almen anatomi.

Du får hurtigt styr på anatomisk terminologi - på de begreber der anvendes i den anatomiske beskrivelse og på kroppens inddeling. En kort oversigt over kroppens væv, skelettets inddeling og de enkelte knoglers placering og navne, og en vejledning i hvordan man beskriver kroppens led og muskler.

Endelig til sidst en kort introduktion til hjerte, kredsløb og nervesystem.


Arbejdsbogen har plads til korte noter, ligesom arbejdsbogens strukturlister og opgaver fungerer som hjælp til at få overblik over indlæringen.


Jan HejleUndervisningstandlæge, IOOS - Health - Aarhus Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet -Københavns Universitet

Underviser i anatomi, fysiologi, farmakologi og mikrobiologi.


Mangeårig holdunderviser i makroskopisk anatomi ved medicinstudiet, Aarhus Universitet.

samt lektor i anatomi ved Fysio- og ergoterapeutskolen i Aarhus.
Del af Censorkorps Medicinstudiet (Anatomi/Histologi), samt
Del af Censorkorpset Odontologi (Anatomi, Oral Mikrobiologi mm)

Illustrator af Bevægeapparatets Anatomi, Finn Bojsen-Møller, Jan Hejle, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B. Simonsen, Munksgaard, 13. udgave - 2014.


Arbejdsbøger - fordele


Studiet af anatomi opfattes hurtigt som uoverskueligt af mange studerende.  Med arbejdsbøgerne får du overblik over pensum i bevægeapparatets anatomi, og redskaber til systematisk at beskrive og indlære anatomi.

Frem for tekst er arbejdsbøgerne baseret på visuelt at sætte fokus på de anatomiske emner.