Anatomi-Basis

Anatomi.dk

AnatomyBooks

Anatomi  Basis


Arbejdsbog  - Almen anatomi
Hardcover - 169 sider - garnhæftet.

AnatomyBooks - Anatomi.dk

ISBN: 978-87-970811-0-5

Pris 249 kr.


Arbejdsbog Basis
Obs. Denne bog er også en del af Arbejdsbog 1 -
De to bøger bør derfor ikke købes sammen.
Almen del  i bevægeapparatets anatomi.

Arbejdsbøgerne udkommer i perioden august 2018 - dec 2020.


Er målrettet undervisning i bevægeapparatet for medicinstuderende, tandlægestuderende,bacheloruddannelserne fysioterapeut- ergoterapeut, sygeplejerske, tandplejer, samt idræt. Arbejdsbøgernes opbygning gør det muligt at udvælge det stof, der er relevant ved de enkelte uddannelser.


Arbejdsbog Basis med fokus på Almen anatomi.

Du får hurtigt styr på anatomisk terminologi - på de begreber der anvendes i den anatomiske beskrivelse og på kroppens inddeling. En kort oversigt over kroppens væv, skelettets inddeling og de enkelte knoglers placering og navne, og en vejledning i hvordan man beskriver kroppens led og muskler.

Endelig til sidst en kort introduktion til hjerte, kredsløb og nervesystem.


Arbejdsbogen har plads til korte noter, ligesom arbejdsbogens strukturlister og opgaver fungerer som hjælp til at få overblik over indlæringen.


Jan HejleUndervisningstandlæge, IOOS - Health - Aarhus Universitet.

Underviser i anatomi, fysiologi og mikrobiologi.


Mangeårig holdunderviser i makroskopisk anatomi ved medicinstudiet, Aarhus Universitet.

samt lektor i anatomi ved Fysio- og ergoterapeutskolen i Aarhus.

Illustrator af Bevægeapparatets Anatomi, Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B. Simonsen, Munksgaard, 13. udgave - 2014.


Arbejdsbøger - fordele


Studiet af anatomi opfattes hurtigt som uoverskueligt af mange studerende.  Med arbejdsbøgerne får du overblik over pensum i bevægeapparatets anatomi, og redskaber til systematisk at beskrive og indlære anatomi.

Frem for tekst er arbejdsbøgerne baseret på visuelt at sætte fokus på de anatomiske emner.   

Kontakt


+45 29684466

Kommende planlagte udgivelser


December 2020

Hoved - HalsBetaling


Betaling via kreditkort

© Copyright. All Rights Reserved  -  AnatomyBooks - Anatomi.dk